UKK

Yritämme kaikkemme raottaa nuorkauppakamaritoiminnan utuista verhoa vastaamalla usein kysyttyihin kysymyksiin. Kamaritoiminnassa myös kuulee paljon lyhenteitä ja vakiintuneita ilmauksia eri hallitus-, alue- ja kansallisille viroille sekä kokouksille ja koulutuksille.

Usein kysytyt kysymykset

KYLLÄ! Nuorkauppakamari on tarkoitettu
kaikille alle 40-vuotiaille itsensä
kehittämisestä ja kouluttamisesta
kiinnostuneille ihmisille.

KYLLÄ! Kansainvälisyys on jokaisen
nuorkauppakamarilaisen etuoikeus, osa
arkea. Järjestömme tarjoaa lukuisia
mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Ole
rohkea ja lähde mukaan mielenkiintoiseen
kansainväliseen toimintaan!

KYLLÄ! Nuorkauppakamarissa voit
oppia johtajuutta käytännönläheisesti.
Meillä elämäntapana on johtajuus.
Nuorkauppakamari tarjoaa mahdollisuuksia
oppia johtamista ja organisointia paikallisesti,
alueellisesti, valtakunnallisesti tai jopa
kansainvälisesti.

KYLLÄ! Nuorkauppakamarijärjestö tarjoaa
jäsenilleen koulutusta paikallisella,
kansallisella ja kansainvälisellä
tasolla. Koulutusten sisällöt vaihtelevat
markkinoinnista, esiintymistaitokoulutuksesta,
ryhmätyömenetelmistä, johtamisesta,
viestinnästä ja projekteista moniin muihin
aiheisiin.

KYLLÄ! Viisituhatta suomalaista muodostaa
oman verkostonsa, missä tavataan erilaisissa
yhteyksissä ja tehdään yhdessä projekteja
ja verkostoidutaan. Nuorkauppakamarissa
tärkeää on myös ystävyys ja vuosien aikana
syntyneet suhteet.

KYLLÄ! Sen lisäksi että Nuorkauppakamari
kehittää ja kouluttaa, on
nuorkauppakamaritoiminta ennen kaikkea
hauskaa! Nuorkauppakamarissa ei ole tylsää,
etkä ole yksin!

Täytä koejäsenhakemuksesi
paikalliseen Nuorkauppakamariin, niin
kutsumme sinut koejäsenhaastatteluun!
Valitsemme jäsenyydestä kiinnostuneet
koejäseniksemme. Koejäsenyyden
aikana pääset osallistumaan kaikkiin
nuorkauppakamaritapahtumiin paikallisesti,
alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n viralliset lyhenteet

Kamaritoiminnassa kuulee paljon lyhenteitä ja vakiintuneita ilmauksia eri hallitus-, alue- ja kansallisille viroille sekä kokouksille ja koulutuksille.

Virkojen lyhenteet ja oikeinkirjoitus

Virat lyhennetään kapitaalikirjaimin, koska ne on lyhennetty yksittäisten sanojen alkukirjaimista.  Poikkeuksena paikallistasolla PRES, SECY ja TREAS, jotka myös kirjoitetaan kapitaalikirjaimin.

LOM  Local Organisation Member  Paikallisjärjestö
PRES  President  Puheenjohtaja
DP Deputy President Valmistautuva puheenjohtaja
IPP
  Immediate Past President  Edellinen puheenjohtaja
COM  Community  Yhteiskuntalohko/projektit
IND  Individual  Yksilölohko, koulutus
LOM  Local Organisation Member  Yhdistyslohko, tapahtumat
INT  International  Kansainvälisten asioiden lohko
IPRO  International Public Relation Officer  Kansainvälinen suhdetoimintavirkailija
SECY  Secretary  Sihteeri
TREAS  Treasurer  Rahastonhoitaja
LIO  Local Information Officer  Tiedottaja
BUS  Business Liikesuhdetoiminta
LMM  Local Marketing Manager  Paikallinen markkinoija
MC  Master of Ceremonies Klubimestari

VP  Vice President  Aluejohtaja
RIO  Regional Information Officer  Alueviestintäpäällikkö
RC  Regional Coordinator  Aluekoordinaattori
RS  Regional Secretary  Aluesihteeri
RMM  Regional Marketing Manager  Aluemyyntipäällikkö
R-BUS   Regional Business Manager  Aluemarkkinointipäällikkö
R-LOM  Regional Organisation Manager  Aluetapahtumapäällikkö

NOM  National Organisation Member  Kansallinen keskusjärjestö
NP      National President  Kansallinen puheenjohtaja
NPP  National Past President  Edellinen kansallinen puheenjohtaja
DP  Deputy President  Varapuheenjohtaja
EVP  Executive Vice President  Kehitysjohtaja
CD  Communications Director  Viestintäjohtaja
TD  Training Director  Koulutusjohtaja
NT  National Treasurer  Talousjohtaja
VP  Vice President  Aluejohtaja
CEA  Chief Executive Assistant  Johdon assistentti
GLC  General Legal Councel  Lainopillinen neuvonantaja
NPL  National Project Leader  Kansallinen projektipäällikkö
ND  National Director  Kansallinen päällikkö
NIO  National Information Officer  Tiedottaja
NMM  National Marketing Manager  Markkinointipäällikkö
ND IT  National Information TechnologyTietohallintopäällikkö
MD  Managing DirectorToimitusjohtaja

WP   JCI President  Maailmanpresidentti
JCI  Junior Chamber International  Nuorkauppakamarien kattojärjestö
EC  European Conference  Eurooppakokous
WC  World Congress  Maailmankokous
COC  Conference Organizing Committee  Kokousjärjestäjä

JC   jäsenyhdistyksen henkilöjäsen
pj-kokous  Puheenjohtajakokous
TVK   Työvaliokunta
KL   Keskusliitto

Jäikö vielä kysyttävää?

Hallituksessa valmistautuva puheenjohtaja vastaa koejäsenhankinnasta ja kertoo mielellään lisää!