Mikkelin Nuorkauppakamari

Mikkelin Nuorkauppakamari on alle 40 -vuotiaiden aktiivisten ja kehittämishaluisten nuorten aikuisten kouluttautumis- ja johtamisjärjestö. Nuorkauppakamarin kantavana ajatuksena on ”learning-by-doing” eli tekemällä oppii.

Mikkelin Nuorkauppakamari ry on perustettu vuonna 1963. Yhdessä jäsenten, koejäsenten, kunniajäsenten ja senaattoreiden kanssa muodostamme noin 100 nuorkauppakamarilaisen aktiivisen verkoston.

JCI:n eli Junior Chamber Internationalin suomenkielinen nimi on Nuorkauppakamari. Nuorkauppakamari tarjoaa jäsenilleen toimintaa niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Suomessa nuorkauppakamaritoiminta koostuu 70 paikallisyhdistyksestä, joissa on 2500 jäsentä. Jäsenet, koejäsenet, kunniajäsenet ja senaattorit muodostavat Suomessa noin 5000 ihmisen verkoston.

Mikkelin Nuorkauppakamarin toimintasuunnitelma, toiminta- ja talousohje sekä säännöt

Mikkelin Nuorkauppakamari ry:n toimintasuunnitelma 2020

Mikkelin Nuorkauppakamari ry:n säännöt

Toiminta- ja talousohje

  • Kulukorvauspohja (excel)
  • Kulukorvauspohja (PDF)
    Huom! Tammi-kesäkuun kululaskut tulee olla rahastonhoitajalla 30.6. mennessä ja heinä-joulukuun kululaskut 18.12. mennessä.