Kamaritoiminta

Nuorkauppakamarissa toimitaan aina ”oman kamarin” alla, eli jokaisella kamarilaisella on oma kotikamarinsa, kuten meillä se on Mikkelin Nuorkauppakamari.

Kamaritoimintaa on kuitenkin tarjolla lisäksi alueellisella, kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla, oman mielenkiinnon mukaisesti!

Toiminta nuorkauppakamarissa

Paikallinen toiminta

Jokainen nuorkauppakamarilainen kuuluu omaan paikalliskamariinsa. Kotikamaria voi vaihtaa, jos esimerkiksi muuttaa työn tai opiskelujen perässä uudelle paikkakunnalle.

Kaikki Suomen Nuorkauppakamarit löydät Suomen Nuorkauppakamarien nettisivuilta.

Kamarin toiminta rakentuu pitkälle erilaisten projektien ympärille. Mikkelin Nuorkauppakamari on ollut mukana monissa eri projekteissa, joista osa toistuu säännöllisesti ja osa toteutetaan vain kerran.

Nuorkauppakamari on oppimisjärjestö, minkä johdosta yritämme aina keksiä uutta. Näin on myös projekteissa. Mikäli projekti ei enää opeta meitä, pyrimme löytämään sille jatkajan tai lakkautamme sen. Esimerkiksi Joulupuu-keräys on aikoinaan ollut täysin nuorkauppakamarien ideoima ja toteuttama, mutta nyt sitä hoitaa eri tahot eri kaupungeissa.

Mikäli sinulla on idea projektille, vinkkaa siitä meille IDEAPANKIN kautta!

Nuorkauppakamari tarjoaa laaja-alaisesti koulutuksia usealla eri tasolla erityisesti itsensä ja tiimin johtamiseen sekä viestintään ja kommunikointiin liittyen.

Starttikoulutuksessa pääset tutustumaan kamaritoiminnan saloihin ja käytänteihin. Koulutuksen pitää yleensä oman kamarin pidempiaikainen jäsen tai senaattori.

Vuosittain järjestettävistä koulutuksista mm. Puhekoulutus sekä Strategia! -koulutus ovat laajalti arvostettuja koulutuksia myös liike-elämässä.

Mikäli haluaisit oppia itse kouluttamaan, tarjoaa kamaritoiminta myös kouluttajapolun. Koulutus valmistaa sinusta kouluttamisen ammattilaisen ja pääset harjoittelemaan muilla kamarilaisilla niin paikallisesti kuin alueellisesti ja kansallisestikin!

Businesstreffit ovat yksi matalan kynnyksen mahdollisuuksista tulla tutustumaan toimintaan. Teemme vierailuja eri yrityksiin, usein sellaisiin, joiden henkilöstössä on jo jäseniämme. Pääsemme tutustumaan yritysten toimintaan ja kuulemaan päivän polttavista puheenaiheista.

Businesstreffit ovat oivat tapa nähdä kamarituttuja ja tutustua vapaammin. Osa treffeistämme on järjestetty myös virtuaalisina, jolloin osallistuminen on mahdollista myös kotisohvalta käsin!

Businesstreffeillä HUB Otonkulmassa.

 

Järjestämme vuosittain tapahtumia myös paikallisesti. Suurta suosiota nauttivat mm. Puheenjohtajan kesäpäivät sekä Kauden päätös, jolloin palkitaan kamaritoiminnassa ansioituneita.

Alueellinen toiminta

Suomessa nuorkauppakamarit on jaettu neljään alueeseen järjestön palvelukyvyn varmistamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Kunkin alueen aluejohtaja edustaa alueensa kamareita ja on Suomen Nuorkauppakamarit ry:n hallituksen jäsen.

Alueen toiminnasta tiedotetaan kattavasti Alue B:n omilla nettisivuilla.

Alue vastaa alueellisista projekteista ja koulutuksista, kuten Vientitykki-kilpailusta. Lisäksi alue jakaa järjestämisoikeudet aluevuosi- ja aluevaalikokouksiin. Jokainen alueen kamari voi hakea järjestämisoikeutta.

 

Aluetiimi on alueen kamarien tukena ja turvana auttaen kamareita järjestämään omaa toimintaa sekä valvomaan, että toiminta on nuorkauppakamarien arvojen mukaista.

Aluetiimin kokoonpanon löydät täältä.

Kansallinen toiminta

Suomen Nuorkauppakamarit ry on perustettu vuonna 1957. Suomessa varsinaisia jäseniä on n. 2 500 ja yhdessä kunniajäsenten, koejäsenten ja senaattoreiden kanssa, muodostamme n. 5 000 nuorkauppakamarilaisen aktiivisen verkoston.

Nuorkauppakamarien verkosto on jaettu neljään eri alueeseen (linkistä alueen nettisivuille):

Vuosittaisten sääntömääräisten kokousten yhteydessä on monipuolinen ja laadukas ohjelmasisältö. Tapahtumaviikonloput antavat lisäarvoa jäsenistöllemme, yhteistyökumppaneillemme sekä yhteiskunnalle.

Keskusliitossa toimii hallituksen lisäksi virkailjoita sekä kansalliset päälliköt, kuten kilpailu- ja koulutuspäälliköt. Yhteystiedot löydät kansallisilta nettisivuilta.

Keskusliiton hallitus valitaan vuosittain. Hallitusta johtaa puheenjohtaja ja hallitus on korkein päättävä taho kansallisella tasolla

Suomen Nuorkauppakamarit on kehittänyt koulutuksia tukemaan erilaisten taitojen kehittämistä sekä oppimaan nuorkauppakamaritoimintaan perinteisesti kuuluvia puhe- ja debatointitaitoja. SNKK:n koulutuksista saatavista taidoista ja tiedoista on hyötyä laajalti myös työelämässä.

Koulutuksemme tukevat mm. esimiehiä, asiantuntijoita, myyjiä ja yrittäjiä selkeään ja vakuuttavaan ulosantiin, kehittävät projektinhallinta- ja johtamisosaamista sekä kasvattavat strategista ajattelua. Kouluttajille suunnattu koulutus lisää ymmärrystä erilaisista oppimistyyleistä sekä tietenkin auttaa laatimaan parempia esityksiä.

Lue lisää koulutuksista SNKK:n sivuilta.

Kansainvälinen toiminta

Nuorkauppakamarit ovat kansainvälinen järjestö, jonka katto-organisaatio toimii Yhdysvalloissa. Nuorkauppakamaritoimintaa on yli sadassa maassa, joten myös mahdollisuuksia kansainvälistymiseen on lukemattomia. Vuosittain järjestettävien Eurooppa- ja maailmankokouksien lisäksi löytyy lukuisia muitakin visiitin arvoisia kokouksia, koulutuksia ja tapaamisia.

Henry Giessenbier Jr .perusti 18-vuotiaana JCI-liikkeen edeltäjän, Young Men’s Progressive Association (YMPCA):n, vuonna 1915. 

Vuonna 1917 YMPCA sai tunnustuksen paikalliselta, St. Louisin kauppakamarilta, jonka jälkeen kamareita on alettu kutsua nuorkauppakamareiksi (Junior chamber of commerce).

Kansainvälinen toiminta on parhaimmillaan paikallisten kamarien välistä Twinning-toimintaa, jota myös Mikkelissä on selvitetty. Tällöin kamarilla on toisessa maassa ”kummikamari”, jonka kanssa suunnitellaan yhteisiä projekteja ja tapaamisia.

Monille kamarilaisille kosketus kansainvälisyyteen syntyy Eurooppa- ja maailmankokousten kautta. Mikkelistäkin on vuosien varrella ollut useita edustuksia eri kansainvälisissä kokouksissa.

Mikkelin Nuorkauppakamarin Sveitsi-ilta.

Nuorkauppakamarin kautta on mahdollista hakeutua useisiin eri kansainvälisiin koulutuksiin. Viime vuosina on järjestetty mm. European Academy ja Nordic Academy.

Lisätietoa KV-koulutuksista löydät Keskusliiton sivuilta.

Työnantajalle

Työntekijän jäsenyys nuorkauppakamarissa on edullinen sijoitus henkilöstön kehittämiseen.
  • 18-40-vuotiaiden aktiivisten vaikuttajien verkosto
  • sitoutunut saamaan aikaan kestävän vaikutuksen yhteisöissään
  • tarjoaa jäsenilleen verkostoitusmis- ja kehittymismahdollisuuksia

Suomessa nuorkauppakamarilaisia on noin 5000. Maailmanlaajuisesti nuorkauppakamarilaisia on yli 200 000 yli 100 maassa. Suomessa toimii 70 paikallista nuorkauppakamaria.

  • kehittyä johtajana projektien ja virkojen kautta
  • kouluttautua edullisesti niin paikallisella, alueellisella, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla
  • laajaan kontaktiverkostoon.

Omien taitojen, tietojen ja ymmärryksen kehittämisen kautta nuorkauppakamarilaiset saavat parempia työkaluja vaikuttaakseen vastuullisesti tulevaisuuteen.

  • Johtamis- ja projektikokemusta paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
  • Laajat verkostot, joissa on monipuolista osaamista
  • Edullisia ja laadukkaita koulutuksia, joiden aiheina ovat mm. ammatilliset kyvyt, viestintä, esiintymistaidot ja kouluttaminen
  • Jäsenmaksu voi olla yritykselle verotuksessa vähennettävä

Onko sinulla työntekijä, kenelle kamaritoiminta voisi sopia? Ilmianna hänet meille, niin olemme häneen yhteydessä!

10 hyvää seurausta nuorkauppakamaritoiminnasta

Nuorkauppakamarilaisena opit taitoja, joita voit hyödyntää sekä työelämässä että vapaa-ajalla. Nuorkauppakamareiden järjestämät koulutukset on pääsääntöisesti tarkoitettu vain kamarilaisille, joten eteesi tipahtaa aivan ainutlaatuisia kouluttautumismahdollisuuksia. Suomen Nuorkauppakamareiden koulutustoiminta on maailmankuulua ja palkittua. Nuorkauppakamari on myös erinomainen paikka oppia kouluttajataitoja ja sitä varten on kehitetty erityinen kouluttajapolku.

Nuorkauppakamarilaisena opit esiintymään vakuuttavasti ja vaikuttavasti. Moni entinen esiintymistä jännittänyt kertoo nuorkauppakamaritoiminnan karistaneen jännityksen kauas taakse.

Kiinnostaako aluevaikuttaminen? Nuorkauppakamari tekee tiivistä yhteistyötä Kauppakamarin kanssa ja nuorkauppakamarilaisia istuu kauppakamarin jokaisessa valiokunnassa. Nuorkauppakamarilaiset muodostavat myös kauppakamarin alaisen JC-Killan.

Nuorkauppakamari on harrastus, jossa itsensä kehittäminen, haastaminen ja ylittäminen on jatkuvaa ja se tapahtuu turvallisessa ja hauskassa ympäristössä.

Nuorkauppakamareiden projektit ja koulutukset niin omassa kamarissa, alueella, kansallisesti kuin kansainvälisesti kehittävät kamarilaisten johtamistaitoja ja luovat ainutlaatuisia johtamiskokemuksia.

Kiinnostavatko uudet businesspartnerit? Nuorkauppakamarilaiset muodostavat tiiviin verkoston, joita voi hyödyntää sekä työelämässä että muuten. Nuorkauppakamarilaisista ympäri Suomen ja kansainvälisestikin löydät saman henkisiä ihmisiä ystäviksi. Joku kuuluu löytäneen myös jotain enemmän.

Nuorkauppakamarin projektien tarkoituksena on löytää toiminta-alueen kehittämiskohteet ja keksiä niihin ratkaisuja. Hyvässä porukassa, hauskaa pitäen.

Tapaamme kuukausittain toisiamme BusinessTreffien ja muiden tapaamisten merkeissä. BusinessTreffeillä tutustutaan johonkin alueemme kiinnostavaan yritykseen, kuullaan menestystarinoita ja kenties solmitaan yhteistyökumppanuuksia.

Vuosittain järjestetään useita koulutusviikonloppuja ympäri Suomen ja maailmalla. Nuorkauppakamarilaiset ovat hauskaa ja leppoisaa matkaseuraa. Tervetuloa remmiin!

Kamarissa pääset kokeilemaan monenlaisia tehtäviä osallistumalla myös hallitustyöskentelyyn. Hallituksessa jokaisella on oma vastuualue ja voit käydä vaikka kaikki läpi. Vaativampiin tehtäviin pääsee alueorganisaatiossa, kansallisella tasolla ja maailmanlaajuisesti.

Nuorkauppakamari ei ole siis vain itsensä kehittämistä ja oppimista, mutta ei myöskään pelkkä verkosto. Nuorkauppakamaritoiminta on jokaiselle juuri niitä asioita, mistä itse toiminassa haluaa nauttia!

Mikkelin Nuorkauppakamari numeroina

0 +
Tapahtumaa vuosittain
0 +
Jäsenen valtakunnallinen verkosto
0 +
Aktiivisen mikkeliläisen verkosto