Jäseneksi

Sinäkin voit liittyä nuorkauppakamariin ja päästä osalliseksi noin 5.000 suomalaisen ja kansainvälisesti yli 170.000 nuorkauppakamarilaisen verkostoa.

Hae Mikkelin nuorkauppakamariin

Syitä liittymiseen voi olla useita, sillä nuorkauppakamaritoiminta on erilaisia mahdollisuuksia täynnä. Jotkut hakevat harrastuksesta johtamiskouluttautumista ja jotkut verkostoa bisnekseen. Toiset puolestaan hakevat esiintymisvarmuutta ja ystäviä niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Joillekin on tärkeää vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisesti ja jotkut taas haluavat osallistua hyvässä seurassa tyylikkäisiin tilaisuuksiin.

Koulutukset

Kamari tarjoaa laadukkaita koulutuksia, joita arvostetaan ympäri maapalloa! Puhe- ja esiintymistaidot, kuten myös sujuvat palaverikäytännöt tuovat lisäarvoa työelämään, oluttasting tai sup-lautailun perusteet taas tekevät arjesta mukavampaa.

kokoukset

Kamari on kansallinen yhdistys, joka on jaettu neljään alueeseen, joten virallisia kokouksia on paljon. Kokoukset ovat mainioita paikkoja tutustua muiden kamarien edustajiin, kuunnella maan parhaita puhujia ja laajentaa omaa osaamistaan sekä verkostoa.

Projektit

Kamarit toteuttavat vuosittain yhteiskuntaa ja liike-elämää tukevia projekteja, joiden kautta tapahtuu myös paljon oppimista ja uskallusta mennä oman mukavuusalueen ulkopuolelle.

Jäsenvaatimukset koejäsenelle

Nuorkauppakamarilaiseksi voi hakeutua kuka tahansa 18 – 40-vuotias, joka on kiinnostunut edellä mainituista asioista. Sinun ei tarvitse olla yrittäjä tai huippujohtaja, mutta olet kiinnostunut johtajuustaitojesi kehittämisestä. Tyypillisin liittymisikä on opintojen jälkeen työelämään siirryttyä. Harrastuksella on ikäraja. Täyttäessäsi 40 jäsenyytesi päättyy. 

Yhdistys valitsee jäsenyydestä kiinnostuneet koejäsenikseen. Koejäsenet perehdytetään toimintaan START-koulutuksissa. Saadun koulutuksen ja osoitetun aktiivisuuden perusteella koejäsenistä tehdään äänivaltaisia jäseniä 6-24kk koejäseneksi valitsemisen jälkeen. Koejäsenyyden aikana pääset osallistumaan kaikkiin nuorkauppakamaritapahtumiin paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Start-koulutus

START-koulutus on uusien jäsenten koulutus, joka perehdyttää kamaritoimintaan. Koulutuksessa kerrotaan toiminnan taustoista ja mahdollisuuksista mihin kamariura voi parhaimmillaan mennä.

kokoukset

Jäseneksi pyrkivän tulee osoittaa aktiivisuutta osallistumalla alueelliseen, kansalliseen tai kansainväliseen kokoukseen tai tapahtumaan.

Projektit

Aktiivisuutta voi osoittaa myös osallistumalla vähintään yhteen projektiin koejäsenkauden aikana.

Harrastus vaatii jonkin verran aikaa. Yleensä kokoukset, koulutustilaisuudet ja muut tapahtumat ovat viikonloppuisin ja iltaisin. Työnantaja kuitenkin hyötyy työntekijänsä harrastuksesta johtamis- ja muun kouluttautumisen kautta. Luottamustoimista ja projekteihin osallistumisesta on selkeä etu työmarkkinoilla.

Jäsenistämme

99%
Jatkaa koejäsenestä jäseneksi
87%
Naisia
50%
Ylempiä toimihenkilöitä
45%
Esimiesasemassa

Jäsenhakulomake