kamarimme

Mikkelin Nuorkauppakamari ry on perustettu vuonna 1963. Yhdessä jäsenten, koejäsenten, kunniajäsenten ja senaattoreiden kanssa muodostamme noin 100 nuorkauppakamarilaisen aktiivisen verkoston.

Mikkelin Nuorkauppakamari

Mikkelin Nuorkauppakamari on alle 40 -vuotiaiden aktiivisten ja kehittämishaluisten nuorten aikuisten kouluttautumis- ja johtamisjärjestö. Nuorkauppakamarin kantavana ajatuksena on ”learning-by-doing” eli tekemällä oppii.

JCI:n eli Junior Chamber Internationalin suomenkielinen nimi on Nuorkauppakamari. Nuorkauppakamari tarjoaa jäsenilleen toimintaa niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Suomessa nuorkauppakamaritoiminta koostuu 70 paikallisyhdistyksestä, joissa on 2500 jäsentä. Jäsenet, koejäsenet, kunniajäsenet ja senaattorit muodostavat Suomessa noin 5000 ihmisen verkoston.

Visiomme on olla aktiivisin ja rohkein Mikkelin alueen suunnannäyttäjä!

Mikkelin Nuorkauppakamari numeroina

0 +
Tapahtumaa vuosittain
0 +
jäsenen valtakunnallinen verkosto
0 +
Aktiivisen mikkeliläisen verkosto

Mikkelin Nuorkauppakamarin strategia

Mikkelin Nuorkauppakamarin toimintaa ohjaa strategiatyömme. Nykyinen strategiakausi astui voimaan vuoden 2020 alusta. Toiminnan perustana ovat arvomme. Pyrimme määrittelemään kaiken toimintamme kriittisten menestystekijöidemme kautta. Strategiakaudelle 2020-23 asetut kriittiset menestystekijät Mikkelin Nuorkauppakamarille ovat:

Kaiken toimintamme perusta on jäsenistö. Haluamme aktivoida ja kannustaa kaikkia toiminnassa mukana olevia löytämään itselleen sopivan tavan ottaa paras hyöty irti kamaritoiminnasta. 

Haluamme olla edelläkävijä ja vakavastiotettava toimija Mikkelin alueella. Toimintamme ei ole liian rajattua tai säädeltyä, joten voimme kokeilla uutta ja uskallamme epäonnistua.

Koko strategiakauden ajan kamarin toimintaa ohjaa aktiivinen ja määrätietoinen viestintä ja imagon rakentaminen. Haluamme olla haluttu yhteistyökumppani paikallisille yrityksille, yhdistyksille ja organisaatioille sekä paras ja halutuin harrastus jäsenillemme.

Missio

TARJOAMME JÄSENILLEMME ALUSTAN VERKOSTOITUMISELLE, KEHITTYMISELLE JA YHDESSÄ TEKEMISELLE.

Visio

AKTIIVISIN JA ROHKEIN MIKKELIN ALUEEN SUUNNANNÄYTTÄJÄ

arvot

KIINNOSTU. KOKEILE. KEHITY.

1+1>2