Hallitus

Nuorkauppakamaritoiminnan perustana on käytännön harjoittelu todellisessa tilanteessa – tekemällä oppiminen vastuullisissa viroissa ja tehtävissä osana tiimiä. Yhdestä hallitusvirasta vastataan vain vuosi ja sen jälkeen on mahdollisuus siirtyä uusiin haasteisiin hyödyntäen aikaisemmissa viroissa opittua. Omia rajojaan ja osaamistaan on mahdollisuus harjoitella ympäristössä, jossa epäonnistuminenkin on sallittua.

MIKKELIN NUORKAUPPAKAMARIN HALLITUS 2023

Jokaisella nuorkauppakamarilaisella on käytössään @jci.fi -päätteinen sähköpostiosoite. Saat jokaisen hallituksen jäsenen kiinni hänen henkilökohtaisesta sähköpostistaan. (etunimi.sukunimi@jci.fi).

Vuoden 2023 hallitusta kaudenpäätösgaalassa joulukuussa 2022

Puheenjohtaja - Pres

President – Kehittää, koordinoi ja johtaa yhdistystä ja sen toimintaa ja toimii oman kamarinsa virallisena edustajana.

Hanna Laukkanen

Valmistautuva puheenjohtaja - DP

Deputy President – Toimii puheenjohtajan apuna yhdistyksen operatiivisessa johtamisessa, vastaa yhdistyksen jäsenasioista ja huolehtii yhdessä PRESsan ja kumppanuustiimin kanssa kamarin yhteistyökumppanuuksista.

Elina Häkkinen

Talouspäällikkö ja sihteeri - Treas / secy

Treasurer – Vastaa kamarin talousasioista, kuten laskutuksesta, kirjanpidosta ja budjettiseurannasta yhdessä PRESsan ja muun hallituksen kanssa.
Secretary – Toimii hallituksen sihteerinä ja vastaa hallinnosta yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa.

Aleksi Puhakka

Koulutukset - IND

Individual – Vastaa kamarin koulutuksista ja yksilökehittämisestä. Koordinoi kamarin koulutustoimintaa. Suunnittelee vuoden koulutuskalenterin, kerää jäsenten toiveita ja suunnittelee koulutustapahtumat.

Sannamari Kiuru

kansainvälisyys - int

International – Vastaa kamarin kamarin kansainvälisyysasioista eli koordinoi kansainvälisyyteen liittyvät koulutukset, tiedotuksen ja kv-kokousten pre-tapahtumat. Lisäksi vastaa twinning- eli ystävyyskamaritoiminnasta. 

International Officer of JCI Mikkeli in 2023.

Olli Nieminen

Yhteiskuntalohko/projektit - COM

Community – Koordinoi kamarin projektitoimintaa ja vastaa yhteiskuntasuhteista. Yhteyshenkilö projekteissa ja yhteiskunnallisissa asioissa.

Henna Kekkonen

Viestintäpäällikkö - LIO

Local Information Officer – Vastaa kamarin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä ja sen kehittämisestä. Yhteyshenkilö kamarin, alueen ja kansallisen tiedotuksen välillä.

Riikka Peni

Tapahtumakoordinaattori - LOM

Local Organisation Member – Koordinoi kamarin tapahtumat. LOM:n vastuulla ovat mm. yritysvierailut – BusinessTreffien järjestäminen.

Elisa Pöyry

Edellisen vuoden puheenjohtaja - IPP

Immediate Past President – Toimii hallituksen tukena ja vastaa palkintohakemuksista.

Tiina Ylönen

Hallituksessa voi olla muitakin virkoja

Hallituksen kokoonpano voi vaihdella myös virkojen osalta eri vuosina. Muista viroista ja hankalan kuuloisista lyhenteistä löydät lisätietoa UKK-sivuiltamme.